Materialprovtagningar

Hela skadeutredningen går ut på att hitta allt skadat material i en byggnad. Därför är det viktigt att göra en noggrann övergripande undersökning. Många gånger stannar man vid första bästa skada och säger Heureka! Här är det. Har man inte hittat de ytterligare skador som finns kan ännu en dyr meningslös reparation bli följden.

Förstå konstruktionen
Det kan löna sig att lägga lite tid på att gå igenom ritningar och att noga granska byggnaden från in och utsida. Varje tidsperiod har sina typiska byggfel, se vår hemsida. En person med god erfarenhet kan läsa ut mycket av färgskiftningar, sprickor, bubblor och resningar under mattor etc.

Öppna konstruktionen
För att göra en ordentlig undersökning måste man öppna konstruktionen på ett antal platser. Det är tråkigt att göra hål i det fina huset men det är nödvändigt. Man måste både konstatera allvaret i skadan och dess utbredning. På många ställen är det nödvändigt med en fördjupad analys på laboratorium.

Mikrobiella skador
När man skall ta ut material för analys av mikroorganismer bör man se till att inte provet kontamineras av verktyg och händer. Se provtagningsanvisningar som finns för varje prov.

Mikrobiell Skadekontroll
När vi får material för analys skickat till oss gör vi helst Mikrobiell Skadekontroll på den. Vi har som filosofi att vi inte skall göra mer än vad som är nödvändigt för att karaktärisera skadan. Vi gör följande tester:
1. Skadebedömning; Är provbiten rötad, vad luktar den, hur ser den ut i låg förstoring (lupp).
2. Frekvensbedömning dvs. hur mycket mögel finns det. Vi använder 1000 ggr förstoring, faskontrast och oftast mjölksyra.
3. Identifiering av i provet förekommande släkten inklusive rötsvampar som Serpula lacrymans, Äkta hussvamp.
4. Kemiskt test för att se om påväxten är aktiv (levande).

PAUS: Om vi i ovanstående analyser tycker oss ha fått ett tillräckligt underlag slutar vi att analysera här. Det sker i 90 % av fallen.
5. I vissa fall, om vi har porösa prover som isolering eller om vi kan misstänka att det kan finnas bakterier, även om vi inte har hittat mögel, går vi vidare med analys i epifluorescensmikroskop. Analysen är mer arbetskrävande än de föregående och vi fakturerar då ett tillägg om inte kunden uttryckligen avböjt.
6. I speciella fall, då synnerliga skäl föreligger så odlar vi fram bakterier och svampar när kunden begärt det. Detta för att kunna ge en noggrannare artbestämning. I de fallen måste kunden aktivt ha begärt odling.

Tre prov
I dessa sammanhang är tesen ”Ett prov är inget prov” verkligen en sanning så det ingår alltid 3 provytor i varje Mikrobiell Skadekontroll.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login