Miljöanalyser


Du tar över de föroreningar som finns på den mark du köper. Saneringar kan bli mycket dyra.
När du köper en fastighet så tar du över ansvaret för alla eventuella miljöskulder. Om det finns minsta möjlighet att marken är förorenad så ta prov. Börja brett med Totalanalyser och utarbeta sedan en provtagningsstrategi efter resultatet av denna.
Vi kan assistera även vid det fortsatta arbetet. Får vi chans att bygga en undersökning tillsammans med er så lovar vi att resultatet blir tillförlitligt och att kostnaden blir den lägsta tänkbara tack vare att vi kan leverera exakt den analys du behöver. Se vårt utbud till vänster.

Vi har ett stort utbud av ackrediterade analyser.

anoZona är Kooperationspartner till SGS Institut Fresenius. Europas största laboratorium för allmänna analyser. Institut Fresenius har som mål att ha alla analyser ackrediterade, en modern effektiv instrumentpark samt utomordentligt kvalificerad personal. Tyska laboratoriers noggrannhet och pålitlighet är allmänt känd. Vi arbetar således enbart med det absolut bästa. Priserna är trots det i allmänhet något lägre än på svenska marknaden. Ibland mycket lägre!

Nu har vi flyttat

ALS Scandinavia förvärvade anoZona i Uppsala 3:e oktober 2017. Nu flyttar vi verksamheten till vårt stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 183 70 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 36 Danderyd 182 36 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Hur lägger jag in min app?
App Installation

Login