Bygg-IS-1, Grundämnen i byggmaterial (11 ST Inkl. Hg)

Tungmetaller kan finnas i färg, elmaterial, industrier och som ytbehandling av järnplåt bland annat.

Bygg-IS-1, Grundämnen i byggmaterial (11 ST Inkl. Hg)

As, arsenik 0.5 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cu, koppar 0.3 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg
Ni, nickel 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
V, vanadin 0.2 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg

MS-1 Grundämnen i jord, slam och sediment (11 st)

På gamla industritomter finns det ofta tungmetaller från ytbehandling och fosfateringsbad mm. som spillts ut bakom byggnaden eller till och med grävts ner. Koppartak och hängrännor kan även de bidra till belastningen liksom förzinkade tak. Att sanera jord innebär för det mesta att jorden transporteras bort och destrueras vilket kan bli mycket kostsamt.

MS-1 Grundämnen i jord, slam och sediment (11 st)

Parameter: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.5 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.2 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.3 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login