Stora DNA-analysen

Vilka ytterligare arter som finns i rumsdamm kan ge lite mer information än Sjukahusprovet vid skadeutredning. Vissa arter föredrar svalt och fuktigt, gärna med jord och betong i närheten medan andra vill ha hett och vått och växer helst på papper eller annan lättillgänglig cellulosa. Vår Stora DNA-analys kan hjälpa dig vidare för att hitta källan till problemen. Den kan även förklara lukter och hälsorisker i samarbete med sjukvården.

Arter som ingår i analysen.

Totalt mögel
Asp & pen
Versicolor
Stachybotrys charatarum
Streptomyces sp.
Acremonium strictum
Alternaria
Aspergillus fumigatus
Aspergillus glaucus
Aspergillus niger (braziliensis)
Chaetomium globosum
Cladosporium cladosporiodes
Cladosporium herbarum
Cladosporium sphaerospermum
Mucor/Rhizopus grp
Penicillium chrysogenum
Rhizopus stolonifer
Tricoderma viride
Ulocladium chartarum
Wallemia sebi

Även som materialprov

Naturligtvis kan man använda vår stora panel även när man analyserar materialprov. Vid speciella frågeställningar kan det, det medges, vara motiverat, i t.ex stallmiljöer eller såg eller reningsverk.

För pris och omfattning. Ring oss!

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login