Skadeutredning

Skadeutredning är en profession som man inte lär sig i skolan även om en god utbildning i fuktmekanik, biologi och byggnadskonstruktion naturligtvis är till stor hjälp. Vi uppmanar dig därför att ta kontakt med en specialiserad skadeutredare. Men man kan ju även göra inledande undersökningar själv. Här har vi samlat några tips.

Okulär besiktning


En fuktindikator kostar cirka 2 500 och kan indikera fukt en bit in i materialet.
Med okulär besiktning menar vi att gå runt och titta, lukta och känna, samt mäta med ett fuktindikeringsinstrument. Börja gärna med utsidan. Finns det några tecken på att vatten kan ta sig in genom fasaden. Är tak och avvattning i sin ordning? Ligger det jord mot fasaden? Fortsätt sedan inomhus. Direkt innanför dörren skall man notera misstänkt lukt. Sedan vänjer man sig vid lukten och man måste gå ut och "vädra näsan" för att gå in genom en annan ingång och lokalisera de lukter man känner.

Finns det några tecken på gamla skador som fuktrosor i tak och väggar. Jämför årtal och konstruktion med problem-år och problemkonstruktioner. Lyssna på de som bott länge i huset efter händelser som kan ha inneburit extra fuktbelastning.

SWESIAQ (Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality) har på sin hemsida en modell för hur man kan undersöka en byggnad den sk SWESIAQ-modellen och där finns även en checklista.

Hittar man inte något mycket handfast vid dessa undersökningar får man försöka mäta sig fram till problemen. Se nästa avsnitt.

Mätningar i vistelsezonen


Ett ORSA VOC -prov kan tas utan pumpar och tidpress.
Om de inledande undersökningarna inte visar på uppenbara byggnadstekniska fel eller om klagomål kvarstår efter åtgärder är nästa steg i undersökningarna att göra rumsmätningar. Då 60-70% av innemiljöproblemen beror på höga halter mikroorganismer bör man börja med DNA i damm (Sjukahusprovet). Då får man besked om hur mycket mögel det finns och vilka arter som potentiellt kan virvlas upp och andas in av människor.
Man kan även mäta kemikalier i luften med ett VOC-långtidsanalys eller ett  MVOC för att få ledtrådar till mera ovanliga fel.

Konstruktioner och vanliga problem

Dessa bilder framtagna av finska Talkot kan du bläddra igenom och se vad som är tillämpligt på Ditt hus.

Standardskador beroende på konstruktion och byggår.

Konstruktionsfel fördelade på år.

Genom åren har vissa byggfel serieproducerats. Från 40-talets hus byggda av gasverksslagg till de moderna enstegstätade fasaderna. Några gånger har staten tagit ansvar för de konstruktioner man godkänt i form av exempelvis Småhusskadenämnden och Radonbidrag men de flesta får stå för sin byggares okunskap själv. Här kommer några av de vanligaste tidsbundna problemen.

TidByggnadskomponentEffekt/problem
Sekelskiftet - 1960Stenkolstjära i bestrykning, impregnering och tjärpappKan ge lukt och avger PAH:er
20-talet - 1975
Lättbetong med uran-innehållande alunskiffer (Blåbetong)
Ger karcinogen radongas.
30-talet - 1977
Eternit innehållande asbest
Ger asbestfibrer i luften när man river eller bearbetar eterniten.
Sekelskiftet - 1982
Asbest som isolering kring rör, i mattor, kakelfix mm.
Så fort man river i asbesten gäller särskilda skyddsföreskrifter AFS 2006:1
30-talet - 1978
Pentklorfenolinne-
hållande impregnering.
Skarp mögelliknande lukt vid fukt och bakterietillväxt.
50-talet - c:a 70 talet
Platta på mark med överliggande isolering.
Mögel och bakterie-tillväxt på grund av fukt genom plattan.
80-talet
Platta på mark med underliggande isolering av Leca eller stenull
Fukt genom plattan löser upp limskiktet på PVC-mattor och ger en kemisk lukt och ohälsa
1976 - 1982
Flytspackel innehållande kasein, ostmassa.
Ger en stickande lukt och ohälsa om skiktet någon gång har varit fuktigt.
80 - 90 talet
Krypgrunder med mycket välisolerade golv.
Ger kondens och därmed mögel-tillväxt på tross-botten då det blir kallt i grunden p.g.a. det välisolerade golvet.
2000-talet
Enstegstätade fasader putsade direkt på isolering utan luftspalt
55 - 100 % av de hus som byggs med metoden har omfattande mögelskador. Möglet letar sig in i lägenheterna och gör känsliga människor sjuka.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login