Saneringstips: Städning

Även om mögel, bakterier och rötsvampar i konstruktionen är borta så finns det mycket sporer och andra mikrobiologiska partiklar kvar inomhus om man inte sanerar. Eventuella besvär kvarstår då. En noggrann storstädning är mycket viktig. En hög städnivå lindrar problemen med inneklimatet även innan orsakerna åtgärdas.

Sanering av lokaler och bohag

Vid mikrobiella skador i hus sprids ofta sporer och fragment från mikroorganismerna till bostäder och lokaler i huset. Om inte adekvat avskärmning är gjord kan stora mängder spridas vid sanering. Om känsliga personer har reagerat på dessa partiklar skall de tas bort för att saneringen skall kunna anses vara gjord. Vistelsezonen bör alltid städas noga efter att man åtgärdat mögelproblem i byggnader. Åtgärden kan beskrivas som en mycket noggrann storstädning men kan bjuda på betydande svårigheter. Här följer några korta punkter.

Lokaler

Allt damm, även det som finns på och i elarmaturer och bakom radiatorer mm tas bort. Använd gärna centraldammsugare. Glöm inte heller att flytta möbler och att städa ovanpå kabelstegar och ventilationstrummor i de fall de förkommer. I Danmark har man regeln att efter 24 timmar, när städdammet har lagt sig, våttorka ytorna. Det är i dammet mögelfragment och toxin finns.

Heltäckningsmattor

Rena heltäckningsmattor binder damm och partiklar vilket ger lägre halter i luften. Men om de inte är rena så är de istället en källa till luftföroreningar. Vid en sanering bör mattorna rengöras med lämplig metod.

Ventilationen

Ventilationen skall vara förseglad under saneringsarbetet. Ventilationskanalerna skall sedan rensas och filter bytas ut. Eventuella friskluftdon i väggar och under fönster skall rensas och filter bytas. Kontrollera hur luften beter sig när ventilationen är avstängd. Om luft då går ut genom tilluften så finns risk att även tilluftskanalerna är kontaminerade.

Textilier

Alla textilier som tål tvätt bör tvättas. Kan övriga bytas ut utan alltför stor kostnad rekommenderas detta.

Papper, böcker, pärmar

Papper har en god förmåga att ta till sig partiklar och är mycket svåra att rensa. Alla böcker torkas av på utsidan så gott det går och förvaras sedan i hyllor med dörrar. Svårt luktande material kastas eller om det rör sig om dokument som måste sparas installeras en dragbänk där dessa hanteras. Speciellt viktiga dokument kan kanske kopieras.

Möbler

Hårda ytor på möbler torkas noga med fuktig trasa. Även dolda utrymmen som socklar torkas. Glöm inte att pianon, kylskåp osv har dolda utrymmen i maskineriet.

Stoppade möbler.

Dynor och andra textilier på möbler är en stor utmaning. Man kan försöka att dammsuga utomhus och därefter vädra. Ofta kan dock lukten vara hopplös att få bort varför billigare möbler helt enkelt bör kasseras. Övriga dyrare möbler får anförtros en saneringsfirma.

Lukter

Även efter sanering kan en tydlig mögellukt finnas kvar. Då kan sanering med oxidation prövas. Hjälper inte detta kan målade ytor tvättas och målas om.

Kontroller

Efter ungefär en månad kan prov tas på dammet i lokalen för att se om mögelhalterna är normala.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login