Sanering

Här har vi samlat olika tips om åtgärder för renovering av hus med miljöproblem.

Sanering av byggnader

Viktigt när man sanerar bort mögel är att man inte sprider möglet vid rivning. Arbetsplatsen bör plastas in, sättas under undertryck och varken material eller smutsiga arbetskläder tas in i de delar som inte är skadade.

Sanering av bohag och lokaler

Även om mögel, bakterier och rötsvampar i konstruktionen är borta så finns det efteråt lika mycket sporer och andra mikrobiologiska partiklar kvar inomhus om man inte sanerar. Eventuella besvär kvarstår då. En noggrann storstädning är mycket viktig. En hög städnivå kan lindra problemen med inneklimatet innan orsakerna åtgärdas.

Skadeutredning

Skadeutredning är en kvalificerad uppgift som kräver ett tvärvetenskapligt synsätt. SWESIAQ (SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under paraplyorganisationen ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate) har givit ut Swesiaqmodellen för skadeutredning som ger dig råd om vad man skall tänka på när det gäller att engagera skadeutredare. I större utredningar om byggnadsrelaterade hälsobesvär t.ex på arbetsplatser och skolor är också information och inflytande för de drabbade viktigt. Det sker ofta genom en styr och kontaktgrupp som bildats med representation från samtliga inblandade samt från hälsovården.

Elektrostatisk rening av luften.

När ett problem konstaterats med för stora mängder mikroorganismer, kanske i kombination med människor med sjukahusbesvär- krävs det ofta akuta åtgärder.

När man konstaterat att det finns mikrobiella problem i lokalen kan man, under tiden man förbereder renovering, sätta in ett högeffektivt partikelfilter. Vår luftrenare har hög kapacitet ( som mest 1683 m3/ timme) ett joniserat HEPA-filter och kolfilter för ozon och VOC-er. Man har goda erfarenheter av flera hundra installationer i skolor, i Sverige och världen. Vi hyr ut ett antal aggregat under tiden saneringsåtgärder eller nybygge projekteras. Det är inte någon permanent lösning men håller miljön problemfri under utrednings och renoveringstiden.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login