Välkommen till anoZonas privatsidor.

Förmodligen så upplever du någon form av problem i innemiljön eftersom du hamnat här hos oss. Här kan du läsa om fenomenet sjuka hus och vad man kan göra åt det. Till vänster finns mer om sjuka hus och sanering. Du kan välja analys i vår e-butik. Övriga analyser måste du beställa dagtid på 08-5277 5200.

Här ha vi listat några av de vanliga problem som man kan uppleva i sitt hem eller på sin arbetsplats.

Lukter

Lukter är det svåraste som finns att diskutera med andra. Vi har inte något välutvecklat språk för lukt som vi har för färg eller form. I stället associerar vi till olika föremål. Det luktar:

Jordkällare, potatiskällare eller gamla segel:
Det här associerar de flesta människor med mögel. Luktar det i hus så finns förmodligen en fuktskada någonstans. Verifieras med ”Sjukahusprovet”.

Mögellukt men med starka inslag av fränare kemi:
Finns det impregnerat virke i syllar eller trossbotten? Se pentaklorfenol.

Tjära, malkula, telefonstolpe
Det kan finnas byggnadsdelar strukna med asfalt eller tjära. Det finns även asfaltslim (ofta med asbest i) och förhydringspapp som med tiden börjar lukta illa. Kan ses som PAH i dammet. Se PAH EPA 16.

Kemisk plastig lukt
Finns det plastmattor som ligger på betong? PVC-mattor med ett uppfrätt limskikt luktar så och känsliga människor brukar reagera. Se VOC-prov.

Kemisk, frän, härsken lukt
Är huset byggt eller renoverat mellan 1976 och 1983 så kan det vara kaseinspackel som spökar.

Sedan finns det naturligtvis många andra lukter som man kan känna i ett hus. Ring oss.

Byggnadsrelaterad ohälsa

Sjuka-hus-sjukan känner väl alla till men kanske inte att den är definierad av WHO på 80-talet. Den kallas för SBS (Sick Building Syndrom) och redovisar byggnadsrelaterade besvär som: huvudvärk, täppt näsa, hudrodnad, koncentrationssvårigheter, trötthet, ögonbesvär osv.

(Ett modernare begrepp är Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO) men begreppet har ännu inte fått fäste i språket så vi använder SBS tills vidare.)

Man har även genom experiment konstaterat en lägre prestationsförmåga när det gäller maskinskrivning, matematik och logiskt tänkande även hos människor som inte drabbats av andra besvär i mögelskadade hus. Begreppet SBS är en bestämning gjord på gruppnivå. Enl. WHO skall över 20% av människorna i en byggnad uppleva besvär för att byggnaden skall klassas som sjuk. Som enskild individ kan man ha alla de typiska besvären när man vistas i vissa byggnader för att sedan vara besvärsfri i andra. Känsligheten ökar ofta över tiden och det är dumt att inte göra något åt problemen eftersom det kan bli fler och fler miljöer som man reagerar i.

I de flesta fall är SBS orsakat av fuktskador med lukt, mögel och kemiska emissioner som resultat. Den vanligaste orsaken är mögel och bakterietillväxt i byggnaden. Börja gärna med ”Sjukahusprovet” och ett passivt VOC-prov. Båda kan man klara av själv.

Hussvamp och andra rötsvampar

Om du upptäcker någon svamp eller kraftig röta så ska man inte gå och dra på problemet utan ta tag i det på en gång. Det gäller speciellt om man får brun ”kanel” t.ex. på stickkontakterna eller i huset i allmänhet. Bryt upp och se till att stoppa fukten. Ta ett prov för analys och ta bort synliga skador. Kemiska medel har begränsad effekt förutom borpreparat som har god effekt på Äkta hussvamp. En liten skada kan mycket snabbt bli så stor att den hotar att ödelägga huset. Kalla gärna in en expert.

Vad kan jag göra själv

  • I första hand bör man se sig om efter fuktskador. Översvämningar, läckage, badrum med läckande tätskikt mm. Kondensproblem är också vanliga i krypgrunder, på vindar och i isolerade ytterväggar. Markfukt är vanligt i källare och platta-på-mark-konstruktioner.

  • Vanligt är också att man genom att sätta igen alla friskluftsintag drar in luft från grunden. Här kan det finnas både mögellukt och radon. Konsultera en sakkunnig om hur ventilation av källare och krypgrunder bör ordnas.

  • Blir byggnadsmaterial fuktigt så växer det mögel och bakterier. Det är en naturlag och gäller även om man impregnerat med diverse biocider. Vid höga fukthalter växer det en något annan flora än den som normalt finns i miljön. Vissa organismer växer bättre och fortare i fuktiga miljöer. Fuktkrävande organismer kan kopplas till hälsobesvär. Det kan vara viktigt att identifiera dem. En del prov för analys kan man ta själv, andra kräver expertis.

  • Fukt startar också en del kemiska processer. Mattor i badrum bubblar krymper och släpper. Lyfter och luktar man under dessa så luktar de ofta kemiskt. Fukt kan driva ur terpener ur virke och kan lukta "nysågat". Impregnerat virke som blir fuktigt kan börja avge tjärdoft eller klorfenoler. Man kan kontrollera vad som luktar. Har man redan förvärvat en överkänslighet kan det vara klokt att överlåta sökandet på någon annan. Ännu klokare kan det vara att ta tekniken till hjälp genom att skicka in prov för analys.


Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login