Prislista från 1/8 2018

Mikrobiella Mögel och SvampanalyserPris exkl momsPris inkl moms
A-3h Mikrobiell skadekontroll Trippel1 400 kr1 750 kr
A-3i Mikrobiell skadekontroll på ALS Tejp 4 st remsor1 400 kr1 750 kr
A-3g Levande sporer i luft1400 kr1750 kr
A-3c Hussvampsanalys Trippel1 400 kr1 750 kr
DNA-analyser Mögel / Äkta HussvampPris exkl momsPris inkl moms
A-3e DNA mikroorganismer i damm (Sjukahusprovet)2 000 kr2 500 kr
A-3d DNA-analys äkta hussvamp1 000 kr1 250 kr
Kemiska MaterialanalyserPris exkl momsPris inkl moms
203 Headspace-analys material2 600 kr3 250 kr
Bygg OJ-1 PAH 161 250 kr1 563 kr
208 Formaldehyd i material2 700 kr3 375 kr
Bygg-OJ-24b Kreosotföreningar2 600 kr3 250 kr
A-2a Asbest i luft på filter 1 650 kr2 063 kr
Og-2 PCB i golmassa  900 kr 1 125 kr
OG-2 PCB i fogmassa 570 kr713 kr
A-1b Asbest i damm/material570 kr713 kr
Bygg-OJ-7 Pentaklorfenol i damm / material 1 600 kr2 000 kr
Bygg-Oj-4 Mjukgörare i damm 2 500 kr3 125 kr
Bygg-Oj-25c Flammskyddsmedel  Organofosfater 2 500 kr3 125 kr
Bygg-OJ-22 Dioxiner och furaner i byggnads material7 900 kr9 875 kr
Kemiska LuftanalyserPris exkl momsPris inkl moms
Meny A 11b Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (ORSA rör)2 550 kr3 188 kr
Meny A10 MVOC i luft (kolrör)2 000 kr2 500 kr
Meny A 11a Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (kolrör)2 240 kr3 190 kr
Meny C2 PAH 16 i luft (XAD2)1 800 kr2 250 kr
Meny D2 Aldehyder i luft800 kr1 000 kr
Mark och vattenanalyserPris exkl momsPris inkl moms
MS-1 11 st. tungmetaller i jord, slam och sediment inkl. kvicksilver.8201 025
Bygg-OJ-1 alifater, aromater, PAH enl SPIMFAB1 5001 875
Bygg-IS-1 11 i st.Tungmetaller inkl kvicksilver i byggnadsmaterial1 1001 375
OJ-2a PCB7 i jord och slam.1 2501 562
OV-2a PCB7 i vatten1 2501 562
Mjukgörarindikatorer i betongprofil1 5001 875
Kryomalning vid provberedning350438
Lucipac W 20 st.700875
Lucipack pen 20 st. 700875

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login