Porluftsmätning

När fastigheters status skall fastställas ingår ofta bedömningar av den yttre miljön. Finns då osäkerhet om förekomsten av föroreningar i jord och vatten bör man försäkra sig så långt som är rimligt att inte dyra saneringsåtgärder kan bli nödvändiga i framtiden. Ett bra sätt är att ta prov på porluft under förutsättning att marken är lämplig. Porluftprov kan tas dels genom att ta hål i bottenplattan dels på provställen runt byggnaden.

Här är några exempel på gaser som kan pumpas upp ur marken för analys. Motsvarande analyser för inomhusmiljön finns.

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 08 5277 5200

Analyser:

GC-MS-Screening
600 kalibrerade ämnen, TVOC

BTEX
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylen

Klorerade lösningsmedel
trans-1,2-dikloreten
cis-1,2-dikloreten
Trikloreten
Tetrakloreten
diklorometan_kalkylerad
triklormetan
tetraklormetan
1.2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
1.1.2-trikloretan
diklor-difluormetan
Triklorfluormetan
Bromdiklormetan
Dibromklormetan
Triklorbrommetan

Klorerade lösningsmedel
inkl Vinylklorid

Vinylklorid
trans-1,2-dikloreten
cis-1,2-dikloreten
Trikloreten
Tetrakloreten
diklorometan_kalkylerad
triklormetan
tetraklormetan
1.2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
1.1.2-trikloretan
diklor-difluormetan
Triklorfluormetan
Bromdiklormetan
Dibromklormetan
Triklorbrommetan

Deponigas
CH4
O2
CO2
H2S

CFC
(klorfluorkarboner, freoner

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login