Damm och materialanalyser av Pentaklorfenol (risk för Kloranisol)

Pentaklorfenoler (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 70-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper. Se vidare "Pentaklorfenol i hus"

Efter lång tid kan pentaklorfenolen brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt. Ofta kan man också få sjuka hus symptom i samband med detta. Varför vet man inte då sambandet är oklart

Ackrediterade analyser:

Material
Det enklaste är dock att skicka en flisa av misstänkt material till anoZona insvept i Al-folie.

Damm
Pentaklorfenol kan mätas i damm inomhus i hus med träkonstruktion impregnerat med PCP. Samla minst 5 g damm lägg i Al-folie och sänd till lab.


Provtagningsprotokoll hittar du under knappen BLANKETTER.   

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 018 444 43 41

Sommar Sommar

Våra öppettider i sommar

I dag är det dagen för midsommar afton och regnet står som spön i backen. Semestertider med andra ord. Vi har saxat våra semestrar så att du kan få service hela sommaren. I bland kan svarstiderna bli lite längre men svar får du. Du kan även ringa och mejla oss hela sommaren.

Utökade lokaler

Grannen har flyttat så vi har kunnat utöka våra lokaler med några rum. De skall användas för att utöka laboratoriet som varit för trångt för att vi skall kunna utveckla nya metoder att erbjuda våra kunder.