Damm och materialanalyser av Pentaklorfenol (risk för Kloranisol)

Pentaklorfenoler (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 70-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper. Se vidare "Pentaklorfenol i hus"

Efter lång tid kan pentaklorfenolen brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt. Ofta kan man också få sjuka hus symptom i samband med detta. Varför vet man inte då sambandet är oklart

Ackrediterade analyser:

Material
Det enklaste är dock att skicka en flisa av misstänkt material till anoZona insvept i Al-folie.

Damm
Pentaklorfenol kan mätas i damm inomhus i hus med träkonstruktion impregnerat med PCP. Samla minst 5 g damm lägg i Al-folie och sänd till lab.


Provtagningsprotokoll hittar du under knappen BLANKETTER.   

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 018 444 43 41

Nyheter 2014

Vintern” går mot sitt slut och inför säsongen 2014 har vi 2 nyheter. Dels en tom burk som kan fyllas med valfri luft som kan sändas på analys. Detta är ett prov för den verkliga experten som vill ha en sann bild av luften utan den påverkan som en adsorbent onekligen ger.

Sedan har vi också ett enkelt gör-det-själv prov som är till för en första test för husägare och hyresgäster


Kanisterprov

Om man skall mäta föroreningar i luft med mycket stor precision så rekommenderar vi kanisterprovtagning.
• Ingen extra utrustning krävs. Ställ på rätt ställe, öppna i 30 sekunder eller 12 timmar.
• Mycket låga detektionsgränser.
• 97 kalibrerade ämnen.
• Även VVOC-ämnen som t.ex. propan kan mätas med god precision.

NATO-standard! Många amerikanska företag kräver kanisterprovtagning vid due diligence-undersökning.
Kontakta Göran Bostrand hos oss (018 4444341) för ämnen, priser och leveranstid.
Se även Kanisterprovtagning av luft.

Snabb provtagning på plats

En förenklad mögelprovtagning som kunden får göra själv.
Med IAQ-PRO kan man hitta fuktskadeorganismer direkt på plats.
Stryk den medföljande topsen längs en dörrkarm. Bryt behållaren med analysvätskor och droppa 5 droppar på indikatorn. Enklare kan det inte bli.
Vi tillhandahåller den i vår e-butik för husägare och hyresgäster. Det är en indikativ mätning som bör följas upp av en skadeutredare.
Finns att köpa i E-butik