Damm och materialanalyser av Pentaklorfenol (risk för Kloranisol)

Pentaklorfenoler (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 70-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper. Se vidare "Pentaklorfenol i hus"

Efter lång tid kan pentaklorfenolen brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt. Ofta kan man också få sjuka hus symptom i samband med detta. Varför vet man inte då sambandet är oklart

Ackrediterade analyser:

Material
Det enklaste är dock att skicka en flisa av misstänkt material till anoZona insvept i Al-folie.

Damm
Pentaklorfenol kan mätas i damm inomhus i hus med träkonstruktion impregnerat med PCP. Samla minst 5 g damm lägg i Al-folie och sänd till lab.


Provtagningsprotokoll hittar du under knappen BLANKETTER.   

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 018 444 43 41

God fortsättning 2016

Vi önskar alla vår kunder, nya och gamla, en god fortsättning på 2016.DNA-analys av Långsamtväxande Streptomyceter!

Vi reducerar analystiden från 3 veckor till 2 dagar

Bakterien Streptomyces är starkt kopplad till mögellukt och byggnadsrelaterad ohälsa. Den anses vara problematisk även i små antal. Den är heller inte lätt att analysera. I mikroskop är den näst intill omöjlig att särskilja från andra aktinomyceter och när man odlar tar det upp till 3 veckor innan den visar sig.
Vi har länge analyserat Streptomyceter med DNA-teknik i Sjukahusprovet. Nu erbjuder vi oss att analysera dessa bakterier även vid Mikrobiell Skadekontroll om kunden så begär.
Som Du vet så går den analysen på 1 á 2 dagar!