Damm och materialanalyser av Pentaklorfenol (risk för Kloranisol)

Pentaklorfenoler (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 70-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper. Se vidare "Pentaklorfenol i hus"

Efter lång tid kan pentaklorfenolen brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt. Ofta kan man också få sjuka hus symptom i samband med detta. Varför vet man inte då sambandet är oklart

Ackrediterade analyser:

Material
Det enklaste är dock att skicka en flisa av misstänkt material till anoZona insvept i Al-folie.

Damm
Pentaklorfenol kan mätas i damm inomhus i hus med träkonstruktion impregnerat med PCP. Samla minst 5 g damm lägg i Al-folie och sänd till lab.


Provtagningsprotokoll hittar du under knappen BLANKETTER.   

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 018 444 43 41

Höst och skyfall

Efter den kallaste midsommaren i mannaminne kom den tropiska värmen följt av skyfall och översvämningar. Det har inneburit en kickstart för våra kunder, särskilt i Västsverige.

Det finns inte en avfuktare att få tag på i hela södra Sverige. Våra kunder fuktteknikerna har mycket att torka upp. Vi hjälper till med mikrobiologiska analyser för att se om man hunnit torka byggnaderna innan det vuxit mögel. Mycket fukt och relativt varmt gör att förhållandena är närmast ideala för tillväxt av mögel och bakterier. Så kontrollera innan man slår igen och börjar renovera.

Bränder och dioxin

Men innan skyfallen så var det ju varmt och ovanligt mycket kraftiga åskväder som orsakade flera bränder. Bränder som kan orsaka att dioxin och andra farliga ämnen bildas. Innan man river bör man kontrollera om det finns farliga ämnen i brandresterna så att de kan tas om hand på ett säkert sätt.