Damm och materialanalyser av Pentaklorfenol (risk för Kloranisol)

Pentaklorfenoler (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 70-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper. Se vidare "Pentaklorfenol i hus"

Efter lång tid kan pentaklorfenolen brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt. Ofta kan man också få sjuka hus symptom i samband med detta. Varför vet man inte då sambandet är oklart

Ackrediterade analyser:

Material
Det enklaste är dock att skicka en flisa av misstänkt material till anoZona insvept i Al-folie.

Damm
Pentaklorfenol kan mätas i damm inomhus i hus med träkonstruktion impregnerat med PCP. Samla minst 5 g damm lägg i Al-folie och sänd till lab.


Provtagningsprotokoll hittar du under knappen BLANKETTER.   

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 018 444 43 41

Ny analys

Mögelscreening

Analysen innebär att upp till 8 rum screenas och att en djupare analys görs av rummet med det högsta värdet


Vi har genom åren gjort DNA-analyser från större byggnader som vårdhem skolor och kontorsfastigheter. Det mesta är 75 analyser från en 4 våningsbyggnad. Vi har då funnit att totalmängden av sporer mm i damm varierar mycket beroende på var skadan i byggnaden sitter. DNA-proven ger en god vägledning var man kan finna skadorna.

Du kan då topsa upp till 8 rum i en byggnad. Vi gör en totalanalys mögel-DNA på dessa tops. På den mest intressanta gör vi en artspecifik analys som vid Sjukahusprovet. Priset så här i början är 10 000:-.
Du kommer då att få värdefull hjälp att se vilka rum som är berörda!