Damm och materialanalyser av Pentaklorfenol (risk för Kloranisol)

Pentaklorfenoler (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 70-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper. Se vidare "Pentaklorfenol i hus"

Efter lång tid kan pentaklorfenolen brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt. Ofta kan man också få sjuka hus symptom i samband med detta. Varför vet man inte då sambandet är oklart

Ackrediterade analyser:

Material
Det enklaste är dock att skicka en flisa av misstänkt material till anoZona insvept i Al-folie.

Damm
Pentaklorfenol kan mätas i damm inomhus i hus med träkonstruktion impregnerat med PCP. Samla minst 5 g damm lägg i Al-folie och sänd till lab.


Provtagningsprotokoll hittar du under knappen BLANKETTER.   

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 018 444 43 41

Sköna maj..

Äntligen är solen och värmen här och det finns ett löfte om sommaren i luften. Ändock så kommer vi att deltaga i SWESIAQ´s möte på Norrbackainstitutet den 7:e maj. Mötet kommer att handla om laboratorieanalyser och alla laboratorier kommer att vara där. Tag chansen och lyssna på föreläsningarna när nu alla laboratorier är där. Anmäler gör du på www.swesiaq.se

Utökade lokaler

Grannen har flyttat så vi har kunnat utöka våra lokaler med några rum. De skall användas för att utöka laboratoriet som varit för trångt föra att vi skall kunna utveckla nya metoder att erbjuda våra kunder. Vi behöver därför ta ett par dagar i anspråk för att göra i ordning den nya laboratoriet och vi tänkte använda den långa första majhelgen till det.  

Öppettider Sista april och början av maj.

Sista april är en lokal helgdag här i Uppsala så på Valborgsmässoafton har vi ingen service.
Den 25 april kommer man att åtgärda våra mjölande golv så den dagen liksom den andra maj tar vi bara hand om posten. Från och med den 5 maj fungerar allt som vanligt igen.