Damm och materialanalyser av Pentaklorfenol (risk för Kloranisol)

Pentaklorfenoler (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 70-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper. Se vidare "Pentaklorfenol i hus"

Efter lång tid kan pentaklorfenolen brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt. Ofta kan man också få sjuka hus symptom i samband med detta. Varför vet man inte då sambandet är oklart

Ackrediterade analyser:

Material
Det enklaste är dock att skicka en flisa av misstänkt material till anoZona insvept i Al-folie.

Damm
Pentaklorfenol kan mätas i damm inomhus i hus med träkonstruktion impregnerat med PCP. Samla minst 5 g damm lägg i Al-folie och sänd till lab.


Provtagningsprotokoll hittar du under knappen BLANKETTER.   

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 018 444 43 41

Swesiaq höstmöte

Anmäl dig till höstmötet den 12:e november på Chalmers i Göteborg.

I år håller SWESIAQ sitt höstmöte på Chalmers. Av intresse denna gång är "SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader". Nästan alla laboratorier har varit med och utformat råden. Det handlar i första hand om olika laboratorietester och deras för och nackdelar. Diskussionerna har varit häftiga med dramatiska utspel och uttåg ur gruppen. Men till slut har man enats om skrivningar kring när och var man tar olika prov och vilka analyser som man kan göra på dessa prov. De diskussioner som kommer att följa på presentationen kommer att bli mycket informativa. Anmäl dig SWESIAQ höstmöte 12 november. idag.

Bränder och dioxin

Men innan skyfallen så var det ju varmt och ovanligt mycket kraftiga åskväder som orsakade flera bränder. Bränder som kan orsaka att dioxin och andra farliga ämnen bildas. Innan man river bör man kontrollera om det finns farliga ämnen i brandresterna så att de kan tas om hand på ett säkert sätt.