Damm och materialanalyser av Pentaklorfenol (risk för Kloranisol)

Pentaklorfenoler (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 70-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper. Se vidare "Pentaklorfenol i hus"

Efter lång tid kan pentaklorfenolen brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt. Ofta kan man också få sjuka hus symptom i samband med detta. Varför vet man inte då sambandet är oklart

Ackrediterade analyser:

Material
Det enklaste är dock att skicka en flisa av misstänkt material till anoZona insvept i Al-folie.

Damm
Pentaklorfenol kan mätas i damm inomhus i hus med träkonstruktion impregnerat med PCP. Samla minst 5 g damm lägg i Al-folie och sänd till lab.


Provtagningsprotokoll hittar du under knappen BLANKETTER.   

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 018 444 43 41

Beställningsapp i mobilen

Nu kan du skriva in dina prover direkt på objektet. Klicka bara på appen och skriv in dina prover

Detta är en personlig app för våra bästa kunder.
Alla dina basdata finns i din app.
Du kan ha appen på smartmobil, dator och padda.
Nästan alla vår analyser är listade.
Pris på varje analys samt totalkostnad visas i realtid.
Efter skickade beställning får du en e-post med vad du beställt.
Provet märks med den unika kod som appen ger.
Du kan även se din historik; -Vad du beställt och när direkt i appen.
Beställ din app direkt på info@anoZona.se eller via vår hemsida

PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AYW5vem9uYS5zZT9zdWJqZWN0PUphZyB2aWxsIGhhIGVuIHBlcnNvbmxpZyBhcHAiIHRhcmdldD1fYmxhbms+SmEgdGFjaywgc2tpY2thIG1pZyBtaW4gYXBwPC9hPg==

Direktmikroskopering rekommenderad

Nu är den klar! SWESIAQ’s Råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader! Expertgruppen som tagit fram råden har varit från universitet i Finland och Sverige, SP, laboratorier, arbetsmiljöingenjörer och skadeutredare. En väl sammansatt skara således. Dessutom har samtliga laboratorier samt några branschföretag får skriften på remiss. Syftet har inte varit en skönhetstävling mellan laboratorierna utan att beskriva vilka analyser som är aktuella i innemiljösammanhang samt i vilka situationer de skall användas. När det gäller materialprover så rekommenderar man direktmikroskopering utom för porösa prover (läs isolering, sand o.dyl). För vår del så ingår Direktmikroskopering i Mikrobiell Skadekontroll och om det behövs för att analysera porösa prov så lägger vi automatiskt till en avtvättning med påföljande epifluorescens-räkning i mikroskop. Men direktmikroskopering räcker i minst 95% av fallen. Det finns ingen anledning att göra dyrare analyser än nödvändigt.

Kort sagt
Läs rapporten! Den kommer snart ut på SWESIAQ’s hemsida