Damm och materialanalyser av Pentaklorfenol (risk för Kloranisol)

Pentaklorfenoler (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 70-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper.

Efter lång tid kan pentaklorfenolen brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt. Ofta kan man också få sjuka hus symptom i samband med detta. Varför vet man inte då sambandet är oklart.

Ackrediterade analyser:

Material
Det enklaste är dock att skicka en flisa av misstänkt material till anoZona insvept i Al-folie.

Damm
Pentaklorfenol kan mätas i damm inomhus i hus med träkonstruktion impregnerat med PCP. Samla minst 5 g damm, lägg i Al-folie och sänd till lab.


Provtagningsprotokoll hittar du under knappen BLANKETTER.   

Analysen kan beställas i vår e-butik eller per telefon 018 444 43 41


Länk till e-butik

Program 11 maj

Kemiska föroreningar i innemiljö

Länk till program och anmälan. Klicka här
Från att vara ett redskap att söka fuktskador och eventuellt avslöja källor till obehagliga lukter har kemiska mätningar utvecklats till att fokusera mer på hälsoaspekter av inneluften.

Regeringen står i begrepp att stifta en ny lag som begränsar byggmaterials kemiska emissioner. Boverket, Kemikalieinspektionen och Folkhälsomyndigheten har utrett och anpassat bestämmelserna till de bestämmelser som gäller i flera EU-länder.

Vi som undersöker innemiljöer måste ha kännedom om dessa värden och kunna mäta dem.

De flesta ämnena har inte något gränsvärde för vanlig innemiljö. De gränsvärden som finns är redovisade  i AFS 2015:7 men det är endast enstaka ämnen vid industriproduktion och förekommer ofta som isolerade ämne i relativt hög halt.

På kontor och i bostäder som man vistas i betydligt längre tid finns ofta en hel rad emissioner som en del menar understödjer varandra så att risk för ohälsa uppstår vid betydligt lägre enskilda halter när man lägger ihop alla de ämnen som är närvarande. Vi har numera också ett större fokus på hormonstörande, mutagena och carcinogena ämnen än tidigare.

Detta seminarium syftar till att vi skall diskutera hur vi skall mäta och förhålla oss till den nya synen på kemikalier i innemiljön

Skaffa en egen app

Med vår app i din mobil eller dator gör professionella skadeutredare bättre och enklare beställningar på plats vid provtagningen. Du ser också vad det kostar och vilka analysbeställningar du gjort tidigare. Dina provsvar finns sedan kvar i ditt register som du kommer åt via samma app.

Här beställer du din app

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AYW5vWm9uYS5zZT9zdWJqZWN0PVNraWNrYSBtaWcgZW4gbMOkbmsgdGlsbCBtaW4gYXBwIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPktsaWNrYSBow6RyIGbDtnIgYmVzdMOkbGxuaW5nPC9hPg==

Så här installerar du din app