Polycykliska aromatiska kolväten PAH

PAH står för Polycyclic Aromatic Hydrocarbons dvs polyaromatiska kolväten och betecknar en grupp med hundratals ämnen. Gemensamt är att de har två eller flera bensenringar. Många av dem anses som karcinogena.

Många luktande ämnen samt polycykliska aromatiska kolväten fastnar inte så bra på de ordinarie adsorbenterna utan man får använda ett ämne som kallas XAD-2 samt pumpad provtagning. Man har även andra inställningar på gaskromatografen.

Pumpad provtagning av PAH Meny C2 PAH (XAD2).

Vid pumpad provtagning sugs en bestämd luftmängd genom ett filter eller genom ett adsorbentrör med en bestämd hastighet. Man har då möjlighet till kvantitativ och kvalitativ analys av luftens innehåll av föroreningar. Använd XAD-2 från SKC (kan fås från anoZona/ALS), pumpa med 0,5 liter per minut i 2-4 timmar.

Emissionskällor
Råolja innehåller naturligt PAH liksom flera derivat från råolja. Trafik bidrar till förekomsten utomhus genom däckpartiklar och avgaser från fordon. Sur förbränning vid eldning bidrar också till föroreningar av PAH i luften. I mark finns ofta föroreningar från bensinstationer, gasverk, träimpregneringsanläggningar och industritomter. Genom urlakning av ovannämnda kan man även finna PAH i grundvattnet.

I byggnader kan man finna PAH bland annat i impregneringsmedel innehållande kreosot och tjära, i bitumen-innehållande lim och tätningsmassor. Företrädesvis på 50 och 60 talet men ibland ända in på 80-talet använde man behandlat virke i krypgrunder. När virket sedan blir blött letar sig både lukter och irriterande ämnen sig in i bostadsutrymmena.

Hälsorisker
Många PAH:er är cancerframkallande, företrädesvis de med flera bensenringar. De är sedan många år förbjudna att användas i byggmaterial. Asfaltbaserade limmer innehåller ibland dessutom asbest vilket gör det än mer obehagligt. Har kreosot eller liknande använts som träskyddsmedel i byggnaden kan det dessutom bli en obehaglig lukt i byggnaden som kan vara svår att härleda.

Mätning
PAH fångas på adsorbentrör med XAD-2 via pumpat prov och analyseras i gaskromatorgraf med påkopplad massdetektor.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login