Polycykliska Aromatiska Föreningar (PAH)

Vanligtvis mäter man PAH i luft men man kan även ta damm och materialprov. Förutom processrelaterade PAH finns dessa föreningar i brandskador, brandrök, stenkolstjära samt vid förbränning av petroleumprodukter. Gammal asfalt, tjärpapp samt golvlim är några produkter som förekommer i byggnader och som kan innehålla PAH.

PAH-prov kan tas med pumpad provtagning med XAD-2-rör.

PAH Kan även tas som dammprov eller materialprov.

PAH-er är en mycket stor grupp av ämnen. Man brukar koncentrera sig på 16 ämnen som amerikanska EPA valt ut sk. EPA16;

ÄmneRapportgräns µg/m³
Naftalen0,5
Acenaftylen0,5
Acenaften0,5
Fluoren0,5
Fenantren0,5
Antracen0,5
Fluoranten0,5
Pyren0,5
Bens(a)antracen0,5
Krysen0,5
Bens(b)fluoranten0,5
Bens(k)fluoranten0,5
Bens(a)pyren0,5
Dibens(ah)antracen0,5
Benso(g,h,i)perylen0,5
Indeno(1,2,3-cd)pyren0,5
Summa PAH
Summa carcinogena PAH
Summa övriga PAH

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login