Människor med byggnadsrelaterade besvär.

Här kan du läsa om sjuka hus (SBS Sick Building Syndrome) och hur man konstaterar att det verkligen rör sig om fastighetsrelaterade hälsobesvär. (Ett modernare begrepp är Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO) men begreppet har ännu inte fått fäste i språket så vi använder SBS tills vidare.)

Har jag sjukahussymtom?

Sjuka-hus-sjukan känner väl alla till men kanske inte att den är definierad av WHO på 80-talet. Den kallas för SBS (Sick Building Syndrom) och redovisar byggnadsrelaterade besvär.

 • Täppt näsa

 • Hudrodnad

 • Koncentrationssvårigheter

 • Oförklarlig trötthet

 • Ögonbesvär


 • Som enskild individ kan man ha alla eller något av de typiska besvären när man vistas i vissa byggnader för att sedan vara besvärsfri i andra. Känsligheten ökar ofta över tiden och det är dumt att inte göra något åt problemen eftersom det kan bli fler och fler miljöer som man reagerar i.

  En bra början är att föra en dagbok om de problem som du upplever är byggnadsrelaterade.

  I de flesta fall är SBS orsakat av fuktskador med lukt, mögel och kemiska emissioner som resultat.

  Konsultera sjukvården

  Du bör i första hand vända dig till din läkare. Många av ovannämnda problem kan ju även tyda på mer eller mindre allvarliga sjukdomar. Glöm inte att nämna att du misstänker sjukahus-problem. Du kan även be om remiss till arbets och miljömedicinska kliniken i din region. De är oftast experter på innemiljöproblem.

  Om din läkare tror att dina besvär kan bero på problem i innemiljön kan du göra några enkla mätningar själv men du bör börja med att leta efter misstänkta fuktskador.

  Egna mätningar

  Det finns några mätningar du kan göra själv för att konstatera problem. Efter lämpliga åtgärder är gjorda kan du sedan upprepa mätningen för att kontrollera om åtgärden hade avsedd effekt.

  Sjukahusprovet

  I 75% av alla fall är det problem med mögelsporer och fragment som når miljön där du vistas. Du kan ta ett prov på dammet i ditt hus och göra en DNA-analys för att se om man finner onormalt mycket mögel i dammet i huset eller organismer som bildar toxiner. Provtagningen är så enkel att du kan göra den själv.

  Analysen kan beställas i vår e- butik eller per telefon 08-5277 5200

  Mätning av kemiska föroreningar.

  Fukt kan också starta andra processer i byggnadsmaterialet som leder till att oönskade ämnen kommer ut i rumsluften. Vanligt är att man börjar med screenande mätningar för att försöka ringa in problemen. Det vanligaste är att mäta flyktiga organiska ämnen (VOC). Vi sänder ut en provsamlare som efter 2 veckor skickas in till lab. för analys.  Analys görs av 600 kalibrerade ämnen av betydelse för inomhusluft. Detta kan du göra själv genom att sätta upp ett rör med aktivt kol som fångar in ämnena. Efter 14 dagar sänder du in röret för analys.

  Analysen kan beställas i vår e- butik eller per telefon 08-5277 5200

  Hussvamp

  Om du misstänker att huset drabbats av Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) vill vi gärna få in tre prov på den misstänkta svampen.
  Rötsvampar växer gärna tillsammans och för att minska risken för att ni skickar in fel prov så ber vi om 3 olika prov. Finns det en fruktkropp, kanelpulver eller hyfer (trådar eller mattor av vitt/grått ofta fuktigt material) så ta ett prov av varje och sänd in som en (1) Mikrobiell Skadekontroll.

  När det gäller hussvampssanering rekommenderar vi starkt att detta görs av en specialist. Hussvampen kommer lätt igen om inte fuktkällan är helt eliminerad och hussvampen borta. Man arbetar ofta med injektering av borsyra för att hålla svampen i schack.

  Analysen kan beställas i vår e- butik eller per telefon 08-5277 5200

  Anlita professionell skadeutredare.

  För den fortsatta utredningen lönar det sig att anlita en erfaren professionell skadeutredare.

  Redovisa dina mätningar, läkarutlåtande och din besvärsdagbok och övriga iakttagelser till skadeutredaren.

  Skriv ett kontrakt (OBS Viktigt)

  Det bör följa den checklista för skadeutredning som Swesiaq har gjort upp (ladda ned här).

  Gör upp om ett stoppris.
  Kom överens hur mycket skadeutredaren får arbeta för innan redovisning skall ske till dig. Därefter kommer ni överens om fortsättningen.

  Skadeutredningen skall resultera i ett åtgärdsförslag med en prisuppskattning på de föreslagna åtgärderna.

  När ni på grundval av rapporten är överens om vad som skall göras för att riva, sanera och återställa skall du be om ett upphandlingsunderlag. Tag därefter in flera offerter. Låt din konsult övervaka genomförandet. Byggbranschen är speciell med mycket hårda krav på beställarens kompetens. Man gör exakt som det står i upphandlingen. Naturligtvis gör man detta till fast pris och inte på löpande räkning. Behövs mer göras så be om en offert på en tilläggsbeställning.

  Omkring en månad efter arbetets slut kan du ta prov för att försäkra dig och andra om att renoveringen var lyckad och att problemen är borta.

  Nu har vi flyttat

  Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

  Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

  För alla anoZonas kunder.

  .. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

  Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

  Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
  App Installation

  Login