Om oss

Vi är ett mikrobiologiskt laboratorium med omfattande försäljning av kemiska analyser. Vår inriktning är miljöanalyser i vid mening och vi är mycket duktiga på innemiljö och sjuka hus. Vi har också egna nya analyser och produkter som förbättrar mätning och sanering av miljö.

Vi är kooperationspartner till SGS Institut Fresenius och säljer dess kemiska miljöanalyser på svenska marknaden. SGS är världens största icke medicinska laboratoriekoncern med mer än 75 000 anställda och det klart ledande företaget i branschen.

Institut Fresenius utfärdar kvalitetssigill för konsumentprodukter och är därför ett föredöme på kvalitetssidan. I princip alla analyser är ackrediterade, leveransprecisionen är hög och man har ett mycket stort utbud av analyser.

anoZona är privatägt och står helt fristående från andra företag som konsultföretag skall göra.

Med vänliga hälsningar

Björn Mälarstig & medarbetare

Kontaktuppgifter

anoZona, Vallongatan 1, 752 28 UPPSALA. Tfn: 018 444 43 41. Org. No 556336-2481 Bankgiro 5618-5614 info@anoZona.se

Försäljningsvillkor

Beställning och orderbekräftelse
Vid analysbeställning skickas orderbekräftelsen senast dagen efter att provet anlänt till oss. Orderbekräftelsen skickas via e-post. Beställaren förväntas ta del av orderbekräftelsen och skriftligen via e-post eller via brev meddela eventuell avvikelse från beställningen.

Provmottagning samt registrering
Vid mottagning av provet kontrolleras att provet överensstämmer med beställningen och att provet inte är skadat. Därefter registreras provet och tilldelas ett internt provnummer.

Provsvar
Elektroniskt signerat provsvar skickas med e-post. Ett manuellt underskrivet provsvarsoriginal skickas i de fall e-postadress saknas med brev senast dagen efter att provet har analyserats färdigt.

Faktura
Faktura skickas med e-post till på beställningen angiven fakturaadress med på beställningen angivet ordernummer eller liknande. Vi kan även sända pappersfaktura med brev om så önskas. Ändringar av fakturan medför ej förlängd kredittid.

Avbeställning
Avbeställning skall ske skriftligt via e-post, info@anozona.se, eller via brev. I det fall analysen av provet påbörjats debiteras hela analyskostnaden fullt ut.

Sekretess
Beställaren erhåller provsvar via e-post och på begäran via brev. Telefonkonsultation erbjuds beställaren eller person som utsetts av beställaren via e-post eller brev. Även person som kan identifiera sig med anoZonas provnummer betraktas som behörig.

Reklamation
Reklamation av provresultat eller faktura skall ske skriftligt senast 8 dagar efter att provresultat och faktura mottagits. anoZonas ansvar inskränker sig maximalt till analyskostnaden. Om beställaren hyser misstanke om analyssvarets riktighet erbjuds kunden omanalys av provet utan extra kostnad när detta är praktiskt möjligt.

Support
I nära anslutning till analys eller analysresultat har beställaren eller beställarens angivna person möjlighet att få telefonsupport gällande analys eller analysresultat. Beställaren eller beställarens angivna person ska i samband med telefonkonsultation lämna vårt interna analysnummer, (xx-xxx-xxxx), för att anoZonas personal skall kunna identifiera om personen har behörighet att ta del av analysresultatet.

Provets behandling
anoZona tar inte ansvar för provets retur eller förvaring om annat ej avtalats. Efter provning betraktas provet som förbrukat och kan i vissa fall kasseras.

Övriga villkor
anoZona tar ej ansvar för prover som försenas p.g.a. försenad transport eller strejk. Ej heller tar vi ansvar för prover som förstörs av eldsvåda, naturkatastrof, eller förkommer under transport.

Priser
Aktuella priser finns att hämta på www.anozona.se eller i vår e-butik www.anozona.biz.

Nu har vi flyttat

ALS Scandinavia förvärvade anoZona i Uppsala 3:e oktober 2017. Nu flyttar vi verksamheten till vårt stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 183 70 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 36 Danderyd 182 36 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Hur lägger jag in min app?
App Installation

Login