Kemiska materialprov

Det är inte alltid man kan identifiera en konstig lukt med kemisk provtagning. Ibland är näsan bättre än gaskromatografin och ibland sämre. Om man lägger en bit material i en plastpåse och tar bort den från den aktuella byggnaden kan man efter något dygn lukta utanpå plastpåsen för att se om man har tagit ut rätt luktande material. Därefter kan man även göra en kemisk analys av provet. Genom att ta ut en provbit och lägga den i ett förslutet provrör i förhöjd temperatur under något dygn kan man oftast enkelt mäta vilka ämnen materialet avger. I andra fall kan materialet lösas upp med ett lösningsmedel som sedan analyseras med gaskromatografi eller vätskekromatografi.  
Exempel på standardmaterialprov är; Dioxin, PCB, Ftalater, Polycykliska aromater, Kasein, Formaldehyd, Mjukgörarkomponenter i betong, Pentaklorfenol, 2-etyl-1-hexanol och n-Butanol för att nu nämna några. Innan man sätter igång en kemisk analysserie bör man ta kontakt med lab för rådgivning.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login