Kan man lita på den mikrobiologiska eller kemiska undersökningen?

Grundförutsättningar för ett korrekt laboratorieresultat

Provtagning och analys av provet är ett samarbete mellan provtagare och laboratorium. Laboratoriet har en kvalitetssäkrad rutin som följs. Det som varierar är material och sättet man har tagit provet på. Laboratoriet är skyldigt att ge specifika instruktioner på hur provet skall tas, hur det skall transporteras till laboratoriet och hur resultatet kommer att tolkas. Laboratoriet bör även ange lägsta rapporteringsgräns och osäkerheten i de värden som rapporteras. Följer man internationell standard som ISO, EN, SIS ELLER DIN bör även hänvisning till rätt nummer av standarden anges.
Provtagaren skall vara utbildad i provtagning och ange att provtagningsföreskrifterna följts. Om provtagaren är professionell bör det företag han arbetar åt ha nedskrivna och i förekommande fall certifierade rutiner för provtagning. Exempelvis ISO 16000-19.

Risker med att ta prov på luftburna partiklar
Hur många partiklar vi kan finna i luften varierar med den aktivitet som finns i rummet. Det kan vara lekande barn, dammsugning eller kraftig ventilation. Vintertid med kraftig skorstenseffekt, jfr radonprovtagning, riskerar vi att få upp partiklar från källare och krypgrund. En varm sommardag med lugnt väder kan vi få mycket låga halter, eller höga om vi är inne i rötmånaden då det finns mycket naturligt mögel i omgivningen. Detta gör att fältmässiga prov på levande sporer i luft har ett dåligt rykte. Provtagaren kan visserligen motverka detta genom att ta flera prov både med och utan aktivitet men det är trots detta en okontrollerad provtagning.


Risker med att ta prov för sent och för tidigt
Luftprov och prov av sedimenterat damm måste tas i början av en undersökning. När man väl öppnar konstruktionen sprider man sporer och sediment i innemiljön. Prover i detta skede blir missvisande. Omvänt gäller när man skall ta uppföljande prov efter en renovering. Tar man prov innan man gjort en sanering av lokaler och bohag får man samma värden som man fick innan renoveringen eftersom partiklar ligger kvar.

Risker med att ta MVOC-prov
Då bedömningen av förekomst av mikrobiella metaboliter är kvantitativ, dvs MVOC-ämnena måste uppgå till vissa nivåer, är kontroll av luftutbytet (ventilationen) mycket viktig. Man måste även försäkra sig om att det inte pågår andra biologiska processer i huset som bakning, vinjäsning eller brustna vattenlås. Dessa kan påverka så att man ser mikrober där det inte finns några. Risken är dock större att MVOC-provet underskattar risken för konstruktionsmögel. Uttorkade skador ger inte ifrån sig MVOC eftersom mikroberna inte längre är i livet.

Risken att dra paralleller mellan fuktskador i konstruktionen och luftprov
Det har visat sig att mikrober från fuktskador visserligen kan påverka innemiljön men att de gör det lokalt. Mängden mögel är absolut störst i det rum som ligger närmast eller har luftförbindelse med skadan. Man måste således ta prov för var femtionde kvadratmeter. Skador i takkonstruktionen ger oftast inte några intryck i innemiljön.

Att ta de rätta materialproven
Den största risken är att ta prov på fel ställe. Därför måste man utnyttja alla de indikerande prov man tagit och komplettera med värmekamera, fuktmätning, ventilationskontroller samt de intervjuer med innevånarna man gjort. Man bör också kontrollera byggnadsritningen och den till byggnadsnämnden inlämnade kontrollplanen för att se om man där kan hitta svaga punkter. Man bör även gå igenom dränering med inspektionskamera samt kontrollera täthet i vatten och avlopp.

Ta flera prov på samma byggnadsdel!
Ha respekt för slumpens inverkan. Har man stått inför en öppnad vägg ser man hur olika fukten har slagit. Därför bör man provta flera fack syllar eller vad det nu är man skall kontrollera. Genom att smart kombinera billiga och mera kvalificerade prover kan man ändå få ett resultat att vara stolt över utan att det kostar för mycket.

Lita inte på att provbiten ser ren ut
Innan möglet sätter sporer så är det genomskinligt. Isolering med höga värden bakterier ser ut som ny! Smutsig isolering kan vara möglig men den kan också suttit vid ett litet hål i tätskärmen och filtrerat en massa storstadsluft.

Har du hittat alla skador
Att lämna en rapport med beräknade kostnader för renovering är ett stort ansvar. Om det finns ytterligare skador i huset måste dessa ut i ljuset innan man bestämmer sig för att renovera. Hade man känt till alla skador kanske man hellre skulle rivit och byggt nytt.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login