Provtagning med Kanister


Kanister är en sfärisk behållare av rostfritt stål.
Sedan publiceringen av Metoder TO-14A/15 i slutet av 1990 -talet av Förenta Staternas Environmental Protection Agency ( USEPA ), har Kanisterprov med efterföljande GC/MS-analys vunnit stor acceptans för insamling och analys av flyktiga organiska föreningar (VOC) i luft.
Amerikanska företag accepterar inte andra metoder vid t.ex. Due Diligence av fastigheter. Kanisterprov ger betydande fördelar jämfört med vanliga NIOSH / OSHA / HSE luftprovtagningsmetoder där VOC måste samlas in på olika absorberande media, extraheras med ett lämpligt lösningsmedel och därefter analyseras. Användningen av ett extraktionslösningsmedel i NIOSH / OSHA / HSE metoder uppvisar ett antal begränsningar.

Jämfört med dessa ger Kanisterprov:
• Mycket låga detektionsgränser ( ppb till ppt ) kan erhållas.
• Detektion av lättare ämnen från propan C3 mot Hexan C6 för adsorbentbaserade metoder.
• Bättre yield då inte valet av adsorbent varierar upptagningen.
• En mer exakt provtagning. En 6-liters kanister innehåller exakt 6 liter!

En kanister i detta sammanhang är en sfärisk behållare av rostfritt stål, på insidan klädd med glas för att inte ämnen skall sätta sig på ytorna. Sfären är satt under vakuum och provtagning sker genom att öppna en ventil. Provtiden kan varieras mellan 30 sekunder och 12 timmar.
Den efterföljande analysen kan man välja VOC, Klorerade kolväten och då särskilt vinylklorid, PAH, Klorfenoler med god noggrannhet och mycket låga rapporteringsgränser. Flera olika analyser med mellanliggande kolonnbyte kan göras på ett prov.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login