Analys av aldehyder i luft och material


I dag testas alla spånskivor och annat trämaterial av tillverkare eller importörer. Problemen med formaldehyd har minskat betydligt.
Det finns ibland för höga halter formaldehyd i möbler, byggnadsmaterial av träfiberskivor eller i limmade produkter.  Formaldehyden irriterar ögon och andningsorgan. Materialen emitterar mest när de är nya. Det finns klara gränsvärden för formaldehyd inomhus. Det bästa är att mäta flera aldehyder, därför har vi samma pris på flera aldehyder som för en. Formaldehyd tas bäst upp med en provtagare som omvandlar formaldehyden till ett mer stabilt ämne som sedan analyseras. Kontakta anoZona för att få rätt adsorbent.

Ackrediterade analyser:

Mätning i luft
Pumpad luftprovtagning med DNP-provtagare. Mäter halten formaldehyd. Formaldehyd - pelargonaldehyd i luft på Supelco Meny D2

I material
Aldehyder kan mätas i damm och i en bit material. Skicka in minst 1 dm2 av materialet.

Emissionsmätning
Material mäts i en provkammare enligt  Europanorm EN 717-2. Tar 1 månad men kan användas för certifiering och marknadsföring.


Du kan även beställa analysen i vår E-butik

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login