Flyktiga ämnen på arbetsplatser.

På många arbetsplatser finns olika typer av föroreningar i luften. Man bör mäta dessa ämnen regelbundet så att man åtminstone ligger under de gränsvärden som arbetsmiljöverket har stipulerat i AFS 2011:18.

För alla organiska ”normalflyktiga” ämnen är vår vanliga VOC-analys oslagbar med sina 600 kalibrerade ämnen.


Prov kan tas med pump och Anasorb 747

Prov kan tas med ORSA passivprovtagare

Prov kan även tas med Tenax™

Analysen omfattar följande ämnesgrupper:

Alifater, alkener & cykloalkaner
Dessa ämnen kommer ofta från trafik, oljor och olika lösningsmedel. De kan även komma från oljade trägolv. Kontrollera om fordon i garage, oljepannor eller liknande finns på provplatsen. Gruppen används som lösningsmedel för en rad produkter som målarfärg, lim golvpolish mm. Nymålat med oljebaserade färger kan ge stora utslag. Medelnivå > 22 µg/m3.

Alkoholer
Det finns nästan alltid Etanol, som inte bara kommer från konsumtion utan även bilbränsle, lösningsmedel och parfymer liksom Isopropanol. n-Butanol, 2-Etyl-1-hexanol, ingår som mjukgörarkomponenter i mattor men har även andra källor. Här finns även högre alkoholer som indikerar fukt men har även mikrobiellt ursprung. Exempelvis 1-Okten-3-ol, 3-Oktanol.

Aromater
Aromater är icke önskade ämnen i inomhusmiljön men finns nästan alltid till viss del. Trafik är en stor källa och har ett speciellt avtryck. Bensen, Etylbensen, Toluen, Xylen bildar BTEX som det finns riktvärden för. Styren signalerar ofta problem. Naftalin är en polycyklisk aromatisk förening och då den finns kan man gå vidare genom att analysera PAH i damm. Övriga källor är i byggnadsmaterial, tobaksrök, och vissa lacker. Uteluften påverkar genom rester av förbränning av olja och trafikavgaser.

Terpener
Terpener är en mycket omfattande samling kolväteföreningar, som är de viktigaste beståndsdelarna i eteriska oljor och andra naturprodukter. Vår vanligaste källa är trävirke och därnäst kommer citrondoftande rengöringsmedel (Limonen). I nästan alla prov finns Alfapinen, Limonen och 3-Caren. Sedan finns en lång rad med terpener som kommer från exotiska träslag, parfymer/rakvatten doftljus mm. Det sägs att Ozon bryter ned terpener till Formaldehyd och blir irriterande. Värden över 30 µg/m3 brukar indikera fukt eller nybyggnation.

Halogener
Skumisolering brukar ge utslag. Då är det Freonet dvs Fluorider som finns i skummet, men det finns även klorider t.ex. Det är inte ofta man återfinner ämnen i denna grupp.

Ftalater
Ftalater i inomhusluften kommer oftast från plastmaterial där de används som mjukgörare. Ftalater i vanligt VOC-prov kan underskattas kraftigt. Det bästa är att mäta ftalater direkt i dammet i en särskild analys. Ftalater har långsiktigt negativa egenskaper.

Glykoler
Många glykoler används som lösningsmedel. Många organiska föreningar är lösliga i glykoler, och dessa är även blandbara med vatten. När vissa limmer inte torkat ordentligt kan man se glykoletrar i luften.

Ketoner och aldehyder
Ofta lösningsmedel i moderna kemikalier men också nedbrytningsprodukter från fettsyror och alkoholer. Kan ha påträngande doft. Vissa aldehyder är mycket irriterande t.ex. formaldehyd. Noggrannare mätning kräver andra insamlingsmetoder eftersom vissa ämnen i gruppen är relativt instabila. Många aldehyder och höga halter brukar känneteckna problemhus.

Estrar
Estrar bildas när en alkohol reagerar med en syra. De används som doft och smakämnen men även som lösningsmedel för färger och lacker. Alla luktar inte gott.

Siloxaner
En stort användningsområde för PDMS är som mjukgörare i silikonfogmassor inom byggsektorn. I konsumentprodukter återfinns PDMS t.ex. i textilier och polermedel på grund av dess vattenavvisande förmåga och som skumdämpare i tvättmedel.

Övriga
Här listas övriga ämnen, bl.a. brukar TXIB som är en mjukgörarkomponent i plastmattor visas. Aceton i halter kring 10 -30 µg/m3 beror oftast på att Aceton finns i människors andedräkt.

Mjukgörarkomponenter
Här har vi samlat n-Butanol, 2-Etyl-1-hexanol och TXIB som kan indikera problem med PVC-mattor på fuktiga betonggolv. Problemet är att dessa komponenter finns även i andra plastprodukter som skall var mjuka.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login