Grunden för att öppna en utredning

I många fall öppnas utredningen efter rapporter om hälsoproblem som kan knytas till ett enskilt hus eller en specifik lokal. Man kan även ha fått rapporter om ”mögellukt” eller sett fuktrosor och mögelväxt inomhus. Vissa utredningar startas även av besiktningspersoner som vill utreda anmärkningar i hus som skall överlåtas.
Läkarbesök
En trend de senaste 20 åren är att människor blir alltmer allergiska och att fler och fler människor säger sig uppleva problem i olika miljöer. Andra som inte bär på denna överkänslighet har ibland svårt att förstå att man kan reagera på ”så lite”. Det kan även vara ett tecken på att hälsobesvären har andra orsaker än miljöfaktorer så varje person med byggnadsrelaterade besvär bör även gå till sin husläkare och begära en utredning så att det inte är någon farligare åkomma som man drabbats av.

Besvärssammanställning
Om det är en mindre grupp under 20 personer bör man intervjua alla enligt ett bestämt schema.

Örebroenkät
Om det är en större grupp > 22 personer som berörs kan man genomföra en så kallad Örebroenkät.

Lukter
En indikation på fuktskador är lukter som förknippas med mögel eller starka kemiska lukter. Speciellt lukt i golvvinkel har ett starkt samband med fuktskador.

Fuktrosor
Om det finns rapporter om översvämningar eller om man finner tidigare fuktskador som är bristfälligt åtgärdade kan detta i sig vara en anledning att i alla fall ta upp vägg/golv och ta ett prov på byggnadsmaterialet i området.

Inventering, platsbesök
I SWESIAQ-modellen finns ett bra schema för inventering i huset. Den bör kompletteras med ventilationskontroll och studium av tillgängliga ritningar.

Sammanfattning och analys av det inledande skedet
Den viktiga frågan är ju om det finns tillräckliga indikationer för att göra en innemiljöutredning. Svar skall ha inhämtats i punkterna ovan. Observera att de bör vara en sammanvägd bedömning. Finner man att det är fler än enstaka punkter som talar för att det finns innemiljöproblem bör man gå vidare till nästa steg.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login