Nätverket Byggdoktorerna

Kravet för att få kalla sig Byggdoktor är dels att få godkänt på en tentamen, efter särskild kurs, och dels att delta i s.k. erfarenhetsmöten. En förutsättning för att klara dessa krav är att man redan har arbetat ett antal år inom ämnesområdet och har en relativt omfattande erfarenhet.

Utbildningen syftar till att säkerställa kompetensen för korrekta fukt- och inomhusmiljöutredningar. En korrekt sådan skall tydligt visa uppdragets omfattning, utförda undersökningar, ställda hypoteser och bevisade slutsatser. Även avgränsningar mot icke undersökta ting och icke utförda analyser skall göras.

Länken till Byggdoktorerna

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login