Uthyrning av luftrenare i akuta situationer

Under utrednings och renoveringsskedet kan verksamheten i bästa fall fortsätta om adekvata åtgärder sätts in. Vi hyr ut luftrenare som tillsammans med andra åtgärder kan göra det möjligt även för känsliga individer att fortsätta verka i lokalerna.
Förutsättningen är att de preliminära DNA-mätningarna visar på för höga halter mikrobiella partiklar i lokalerna eller att det finns kemiska föroreningar som kan filtreras bort. Vi samarbetar alltid med lokala aktörer som ser till att lokalerna saneras noggrant innan luftrenarna sätts in och även ansvarar för placering, filterbyten och mätningar under drifttiden.

Garanti

Efter 1 månad skall en ny mätning av DNA göras (Sjukahusprovet). Om vi inte får ned mängden mikrobiella partiklar till acceptabla halter efter 1 månad tar vi tillbaka luftrenarna och bjuder på första månadens hyra. Det förutsätter att DNA-mätning är gjord innan åtgärder och att våra anvisningar när det gäller städning och placering som vår lokala samarbetspartner gjort har följts.

Hyresvillkor

Här finner du våra hyresvillkor. Hyresvillkor

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login