Analys av asbest

Asbest förbjöds i lag år 1976. Men hus byggda fram till 1988 kan ha asbest bland annat i isolering, packningar, ventilationsrör och pannor. Även eternitplattor innehåller asbest liksom kakelfog/fix och asfaltslim mm. Så länge asbesten ligger stilla så är det ingen fara. Men när man river i hus som kan misstänkas ha asbestproblem måste detta utredas för att rätt skyddsåtgärder skall sättas in. (Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest AFS 2006:1)

Asbest analyseras genom att använda ett polarisationsmikroskop med faskontrast samt med svepelektronmikroskop (SEM).

Provtagningsinstruktion:

Asbest i damm / material A-1b
Ett par gram (femkrona) av det misstänkta materialet skickas in i plastpåse till lab. Analyseras med polarisationsmikroskop eller svepelektronmikroskop (SEM).

Asbest i luft på filter A-2a
Pumpad provtagning på polykarbonatfilter samt analys i svepelektronmikroskop. Pumpa 5 liter per minut i 4 timmar. Mindre rekommendabel metod då halten av asbest varierar kraftigt över tid.


Analys av damm
Settlat damm samlas in i med hjälp av ALS-tape™ Analyseras med SEM. Asbestfibrer i elektronmikroskop

Du kan även beställa analysen i vår e-butik

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login