Arbetsplatsmiljö

Innemiljön påverkar i hög grad prestationer och inlärningsförmåga. Man kan drabbas av trötthet, hudproblem, nästäppa och huvudvärk vid vistelse i lokalerna. Den kan även gradvis öka överkänsligheten hos vissa individer så att de reagerar på lägre och lägre halter. Vid misstanke om innemiljöproblem gäller det att raskt ta itu med problemen. Vi hjälper dig att säkerställa fortsatt drift och långsiktig lösning av problemen.

Oro

När det kommer signaler om misstänkt fel på inneklimatet så bör man göra en översiktlig undersökning för att veta att det inte är låg ventilation eller psykosociala problem som är orsaken.
På en arbetsplats med över 25 anställda kan man göra en enkät t.ex Örebroenkäten som finns både i pappersform från Arbets och miljömedicin i Örebro
Det vanligaste är problem med mikroorganismer (mögel) i innemiljön. Genom en enkel topsning och en DNA-analys av dammet. (DNA i damm (Sjukahusprovet) ) kan vi se om det finns mikroorganismer som påverkar lokalerna. Om man inte finner en förklaring där kan man ta kemiska prover.

Flytta eller stanna?

I många fall höjs nu röster för att man skall flytta ur lokalerna antingen tillfälligt eller för gott. Men resultatet blir ofta att man i avvaktan på lämpliga alternativ sitter kvar. Vi förordar istället att man genomför akuta åtgärder för att säkra en god miljö under ett övergångsskede till dess att man funnit de skador som är orsak till problemen.
Dessa akuta åtgärder kan bestå av storstädning, insats av luftrenare, samt åtgärder för att det skall gå lättare att hålla dammfritt till dess att undersökning och åtgärder är klara.

Nu har vi flyttat

Vi har flyttat till vårt Stockholmskontor i Danderyd.

Den nya adressen är:ALS anoZona,Rinkebyvägen 19C, 182 36 Danderyd. Postadress: Box 700, 182 17 Danderyd

För alla anoZonas kunder.

.. är det viktigt att veta att vi som arbetar på anoZona har flyttat med till Danderyd. Ni kommer att få minst samma service som tidigare.

Avtalskunder får en app som förenklar provtagningsprotokollet.

Ring eller mejla oss så skickar vi appen. Här ser du hur man lägger in appen i telefon eller dator.
App Installation

Login